Om Northcom

Ledende nordisk

leverandør av kritisk

kommunikasjonsløsninger

Vi er en totalleverandør av løsninger for kritisk kommunikasjon. Du har tidligere kjent oss som Wireless Communication. I 2020, sammen med våre søsterselskap i hele Norden, endret vi navn til Northcom.

Historien bak Northcom

Det er over 50 år siden det første selskapet i konsernet vårt, Northcom Solutions, ble etablert. Vi startet som en leverandør av analog radiokommunikasjon. Her opparbeidet vi oss en sterk kunnskap om hvordan vi kunne skape de beste løsningene for våre kunder.

Norden har en spektakulær natur. Dette er omgivelser det er krevende å operere i. Gjennom disse utfordringene har vi opparbeidet oss en tung kompetanse innen kommunikasjonsteknologi.
Takket være vår lange fartstid har vi knyttet til oss samarbeidspartnere og leverandører som leverer produkt og løsninger helt utenom det vanlige.
Sammen med våre søsterselskap i Sverige, Danmark og Finland, besitter vi en unik kunnskap om radiokommunikasjon. Og nå skal vi bruke vår kunnskap til å bygge enda bedre løsninger for deg som kunde.

Northcom i dag

I en verden hvor kommunikasjonsteknologien stadig er i utvikling bidrar vi til å bygge løsninger som skal fungere, alltid.
Fra starten innen analog radiokommunikasjon, har vi utviklet oss til å bygge komplekse digitale kommunikasjonsløsninger innen DMR, Tetraterminaler, basestasjoner og integrerte løsninger. Utover dette er vi i dag en betydelig aktør innen trådløs kommunikasjon gjennom 4G/5G og mobile rutere. Vi vet at dette er løsninger som markedet krever i dagens hverdag. Vi har en sterk produktportefølje, men det viktigste vi kan tilby deg er vår kompetanse. Vi er innovative og nysgjerrige, og dette gir trygghet i hverdagen til våre kunder.
Vi er stolte av å arbeide tett med kunder innen nødetatene, Olje og gass, Shipping og offshore, samt Forsvaret. Dette er kunder med unike behov, og som alle sammen krever stabil og trygg kommunikasjon i sin hverdag. Vi bidrar til å trygge denne hverdagen, og gjøre det enkelt å kommunisere. Vårt mål er å levere løsninger til våre kunder som fungerer så sømløst at kommunikasjon ikke skal være noe de trenger å tenke på. Det skal bare fungere.

Northcom i fremtiden

Vi er helt sikre på at det vil komme nye produkter og løsninger som vil forandre bransjen. Vi holder oss derfor alltid oppdatert på nyeste teknologi, og vil være tidlig ute med ny teknologi til våre kunder. Vi er alltid interessert i nye interessante samarbeid, og vil være et bindeledd mellom aktører i bransjen.
Gjennom vårt navnebytte vil vi stå enda sterkere sammen med våre søsterselskap i Norden. Vi står sammen, og er én stor organisasjon. Dette vil styrke vår posisjon ytterligere og vi vil kunne tilby en enda bredere kompetanse og enda bedre kommunikasjonsløsninger.

Northcom har ISO9001-2008 sertifikat. Dette innebærer at bedriften har gjennomgått en sertifiseringsprosess med kvalitetssikring av alle systemer, personale, avdelinger og oppfyller alle strenge krav hos Det Norske Veritas.