Hva er SD-WAN?

Hva er SD-WAN?

Hva er SD-WAN? 2560 1600 SD-WAN

SD-WAN fungerer som en operatør for data trafikken

SD-WAN er en forkorting av Software-Defined Wide Area Network.

Med SD-WAN separerer man styringen, installasjonen og overvåkningen (kontroll-delen) fra det utstyret som kobler kommunikasjonen (data-delen). Kontroll deles konfigureres og styres sentralt. Ruteren kan være relativt enkel (mindre prosesskapasitet) ettersom de ikke trenger å «tenke selv». Man kan si at man skiller hjernen fra kroppen. Endringer, oppdateringer og andre instruksjoner kan sendes til samtlige noder i nettverket i en operatør.

Nettverket kan bruke flere forbindelser og nettverks teknologier mellom nodene, avhengig av omstendigheter og policy. Om en forbindelse er nede kan kommunikasjonen styres over til en annen. En SD-WAN kan også håndtere flere sky-tjenester og mobile brukere på en enkel måte, ettersom forbindelsene ikke trenger å kobles gjennom hovedkontorets node. Man kan si at SD-WAN fungerer som en operatør for trafikken, som intelligent dirigerer data i real tid når den reiser over ulike forbindelser. Denne fleksible dirigeringen tillater organisasjoner på best mulig måte å utnytte sitt nettverk, beregninger- og lagringsressurser og bidrar til å forbedre prestasjoner, tilgjengelighet, sikkerhet, stabilitet og redundans.

SD-WAN
fra Peplink

Northcom bygger stolt løsninger basert på Peplink sine produkter. Nedenfor beskrives noen av grunnen til hvorfor Northcom har valgt å arbeide med Peplink.

  • Robuste enheter
  • SpeedFusion
  • WAN-Smoothing
  • Banwidth Bonding
  • Hot Failover

Vi er overbevist om at SD-WAN er fremtidens kommunikasjon teknologi som kan bane veg for en fremtid med 5G. Samtidig kan den løse eksisterende nettverks utfordringer ved å levere kraftige brukeropplevelse.