Helsenettet i Norge tar i bruk SD-WAN

Helsenettet i Norge tar i bruk SD-WAN

Helsenettet i Norge tar i bruk SD-WAN 2560 1707 SD-WAN

Skal støtte dagens og fremtidens behov

I tråd med et voksende antall mobiltjenester finnes det behov for en sikrere og mer robust mobil tilknytning.

Robust Mobilt Helsenett (RMH) sikrer seg inn for å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil datakommunikasjon innenfor den prehospitale situasjonern. I 2016 ble prosjektet etablert for å skape en robust mobil løsning for datakommunikasjon for det norske helsenettet.

Prosjektet baseres på behovet for en nasjonal robust og sømløs tilgang til sykehusnettet for spesialiserte helsetjenester. Prosjektet var innledningsvis begrenset til sykehustjenester, med fokus på å møte kommunikasjonsbehovet for ambulanse biler og båter.

Dette fordi en pålitelig mobil tilgang er nødvendig i den prehospitale situasjonen, ettersom behandlings tiltak og beslutninger krever støtte fra eksisterende IKT-baserte løsninger.

Prosjektet har inngått en rammeavtale for anskaffelsen av kommunikasjonsløsninger med ATEA, og Northcom som underleverandør. Det Norske helsenettet kommer til  å være ansvarlig for løsningen som er installert i ambulansene og består av kommunikasjonveier som håndterer mobil datatrafikk fra alle de kommersielle mobiloperatørene.

Etter å ha gjennomført en rekke tester for å sikkerhetstille optimal dekning, med alle kravspesifikasjoner, ble det besluttet å ta i bruk Peplink sine kommunikasjonsløsninger fra Northcom. Resultatet fra testene viser også at RMH gir betydelig bedre dekning enn dagens løsning.

Støtter
fremtidens krav

RMH kommer også til å bidra til å støtte fremtidens krav relatert til teknologi og system. Dessuten hjelper løsningen å støtte storbedriftfordeler som:

  • Muligheten for en felles teknisk løsning for mobilkommunikasjon for alle ambulanser
  • En operatør som leverer tjenesten uansett helseregion
  • Egne avtaler for mobil datakommunikasjon

Prosjekt i pilotfasen

Prosjektet er nå i en pilotfase, med ca. 20 kjøretøy fra ulike regioner i Norge for å verifisere testresultatet og for å se at løsningen leverer etter forventninger. Piloten foregår i perioden 2019/2020 og leveransen til regionene under 1-2 kvartal 2020.

Northcom er en del av konsernet Northcom Solutions med selskaper i Sverige, Danmark og Finland. Northcom Solutions er det største privateide konsernet innen kommunikasjonsløsninger i Norden.